Regulamin

1. Korzystanie z serwisu dobregry.com pozwala wszystkim użytkownikom na korzystanie z zasobów i usług świadczonych za i przy pośrednictwie dobregry.com bez opłat za rejestacje i pobieranie plików. Warunkiem do korzystania ze strony  jest prawidłowe przestrzeganie zasad zawartych w tym regulaminie. W przeciwnym wypadku użytkownik traci prawo do korzystania z zasobów i usług na stronie.

2. Redakcja serwisu dobregry.com nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystane materiały na łamach serwisów (bez ograniczeń, łącznie ze stratami wynikającymi z utraconych korzyści, utraconych danych lub przerw w prowadzeniu działalności).

3. Serwis dobregry.com nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych użytkowników, a także nie przechowuje ich i nie gromadzi w bazie danych.

4. Serwis dobregry.com wykorzystuje cookies (ciasteczka) tylko i wyłącznie do poprawy korzystania z serwisu, nie są stosowane one do pobierania danych użytkowników.

5. Wszystkie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi oraz/lub usługowymi autorów. Wszystkie znaki towarowe , handlowe i identyfikatory zostały użyte przez dobregry.com wyłącznie w celu identyfikacji.